მისამართი:  77a, Kostava Street Tbilisi, Georgia

ელ-ფოსტა: upriani@ug.edu.ge